messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ยหมู่ที่ 3 เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน และใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในจังหวัดเลย มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26.5 ล้าน ลบ.ม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 12 กม. ซึ่งปัจจุบันประชาชนบ้านโป่งเบี้ยได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มแพขึ้นมา เพื่อบริการล่องแพ อาหาร เครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแพชมธรรมชาติ โดยมีกลุ่มแพทั้งหมด จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแพบ้านโป่งเบี้ย และกลุ่มแพพอเพียง มีแพให้บริการทั้งหมด จำนวน 45 ลำ รายละเอียดดังนี้
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3วัดป่าอัมพวัน
ภายในวัดจะมี เจดีย์ธาตุหลวงปู่ซามา อจุตโต (พระผู้ไม่รู้จักนอน) ตั้งอยู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ผนังอิฐศิลาแลง ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ซามา อจุตโต และเจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าอัมพวัน หลวงปู่คำพวง ขันติโก ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ ครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ภายในมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ พระพุทธรูปไม้เก่าแก่ ปางอุ้มบาตร เป็นศิลปะล้านช้าง
วัดป่าอัมพวัน
โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ (โรงเรียนเก่า เรื่องเล่าของสมเด็จย่า)
ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและทรงเปิด โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ที่บ้านไร่ม่วง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2514 ทรงบันทึกลงบนสมุดตรวจเยี่ยมว่า “ขอให้โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ จงเจริญ นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียน และครูทุกคน จงมีความสุข ความเจริญ ในทุกคน ขอชมเชยทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้ ด้วยความตั้งใจ สังวาลย์”ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงลายพระหัตถ์อวยพรแก่ราษฎรบ้านไร่ม่วงแห่งนี้ นายมโน บุเรศรบำรุงการ เป็นผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ในสมัยนั้น
โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ (โรงเรียนเก่า เรื่องเล่าของสมเด็จย่า)


วนอุทยานหริรักษ์ (ปางอุ๋งเมืองเลย )

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน