องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
account_box สำนักปลัด (พนักงานจ้าง)
นางสาวนุศรา ศิริหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0887288294,042870048
นางสาวนุศรา ศิริหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0887288294,042870048
นายนพดล วิเศษสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0806872575,042870048
นายนพดล วิเศษสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0806872575,042870048
นายสมชาติ ยาบุษดี
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
โทร : 0934894064,042870048
นายสมชาติ ยาบุษดี
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

โทร : 0934894064,042870048
นายวุฒิพงษ์ แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0807499121,042870048
นายวุฒิพงษ์ แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์

โทร : 0807499121,042870048
นายสยาม หมื่นแผ้ว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทร : 0833355653,042870048
นายสยาม หมื่นแผ้ว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

โทร : 0833355653,042870048
นางสาวนิยะวัลย์ ขาวสีแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0879033615,042870048
นางสาวนิยะวัลย์ ขาวสีแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

โทร : 0879033615,042870048
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 241