องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
account_box สำนักปลัด (พนักงานจ้าง)
นางสาวนุศรา ศิริหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0887288294,042870048
นายนพดล วิเศษสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0806872575,042870048
นายปรเมศร จันทะนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0887319420,042870048
นายวุฒิพงษ์ แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0807499121,042870048
นายสยาม หมื่นแผ้ว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0833355653,042870048
นางสาวนิยะวัลย์ ขาวสีแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0652400596,042870048