องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมติดตามความมคืบหน้าในการ ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [24 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า และ การจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า [22 กุมภาพันธ์ 2567]
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการขยะครัวเรือน [21 กุมภาพันธ์ 2567]
ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝนละอองขนาดเล็ก PM2.5 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
 
volume_down งานประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
จดหมายข่าวเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
จดหมายข่าวเดือนกันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
จดหมายข่าวเดือนเมษายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ชาวจังหวัดเลยไม่เผา
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
โครงการจัดงานลอยกระทงล่องแพ สมาน้ำหมานโป่งเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
กิจกรรม Big cleaning day poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายประวิน อินทะบุญศรี
นายก อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0819044966,042870048
นายประวิน อินทะบุญศรี
นายก อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0819044966,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ sitemap
วันนี้ 129
เดือนนี้10,553
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)89,617
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ