องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและ ความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย [8 มิถุนายน 2566]
ร่วมเวทีประชาพิจารณ์ กิจกรรมสุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจเพื่อชุมชน ปี 2566 [2 มิถุนายน 2566]
ประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น ( กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ) [30 พฤษภาคม 2566]
ร่วมมอบเตียงผู้ป่วย ตามโครงการ B-MED Care ของบริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด [29 พฤษภาคม 2566]
 
volume_down งานประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
จดหมายข่าวเดือนเมษายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ.2565 (ฉบับพิเศษ)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
จดหมายข่าวเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
จดหมายข่าวเดือนกันยายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
มอบเงินกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้วิการ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายประวิน อินทะบุญศรี
นายก อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0819044966,042870048
นายประวิน อินทะบุญศรี
นายก อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0819044966,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ sitemap
วันนี้ 179
เดือนนี้10,553
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)89,617
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
02/06/2566
02/06/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
02/06/2566
02/06/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
31/05/2566
02/06/2566
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
สน.บถ.
02/06/2566
02/06/2566
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
กพส.
02/06/2566
02/06/2566
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น
กสว.
01/06/2566
02/06/2566
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ