องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo มอบเงินกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้วิการ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

volume_down งานประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file จดหมายข่าวเดือนเมษายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file จดหมายข่าวเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยลวงไซ-ส้าน (ช่วง ๔) บ้านส้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกอกน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ร่างประกาศและเอกสาร /ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยลวงไซ-ส้าน (ช่วงที่ ๔) บ้านส้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จัง grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเบือก-ทางแยกไปหนองผักก้าม หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกอกน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ถ.แอสฟัลท์ฯ สายห้วยลวงไซ-ส้าน ช่วงที่ 4)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ถ.คสล.สายห้วยเบือก-ทางแยกไปหนองผักก้าม ม.6)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ถ.คสล.สายห้วยกอกน้อย ม.2)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม