องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 422
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันโรค COVID -19 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo ผ้าไทยใส่ให้สนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo ป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวก่อนและหลังการฉีดวัคซีน COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
photo ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo พลังใจ 99 บาท สภากาชาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
photo ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลน้ำหมานฉีดวัคซีน COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
photo แผนกำหนดการเก็บ/ขน ขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ขั้นตอนการจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนเพื่อพัฒนาความพร้อม ปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
photo เทศกาล ศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประชาสัมพันธ์การอนนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
photo ลอยกระทงล่องแพ สมาน้ำหมาน โป่งเบี้ย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
photo ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์