องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ธงไตรรงค์ ธำรงไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์การแจ้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ และแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
photo ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันโรค COVID -19 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
photo ผ้าไทยใส่ให้สนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
photo ป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวก่อนและหลังการฉีดวัคซีน COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
photo ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
photo พลังใจ 99 บาท สภากาชาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
photo ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลน้ำหมานฉีดวัคซีน COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
photo แผนกำหนดการเก็บ/ขน ขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ขั้นตอนการจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 314