องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo เลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo SMS หลอกลวงเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ThaiD
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาสรายชื่อผู้สอบได้พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo เชิญประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยด้านพืช
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo กิจกรรม Big cleaning day poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo มอบเงินกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้วิการ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo กิจกรรม Big cleaning day poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ สัดส่วนประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo กิจกรรม Big cleaning day poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5