องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
group ฝ่ายสภา
นายสมพงศ์ คำพิทูลย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0862327122
นายบุญก้อง ส้านสิงห์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0625046033
นายเดช กันทัง
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน หมู่ที่1
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0807556001
นายวุฒิชัย แสงโสดา
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน หมู่ที่2
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0621970414
นายสมพาน ไชยะวรรณ
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน หมู่ที่5
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0879447344
นายสายัณต์ ศรีจำปา
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน หมู่ที่6
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0656752495
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู
เลขานุการสภา อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956