องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
account_box กองช่าง(พนักงานจ้าง)
(ว่าที่ร.ต.จันทร์จิรา วิจิตรจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0647197942,042870048
นายรัฐธรรมนูญ สุวรรณสิงห์
ผู้ช่วยช่างโยธา
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0810574883,042870048
นายอนุวัฒน์ สมภาร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0801877049,042870048