องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
account_box ฝ่ายบริหาร
นายประวิน อินทะบุญศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0819044966,042870048
นายจำรอง ไชยวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0982436380,042870048
นายรัฐเขต สุโขยะชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0652375645,042870048
นางละมัย นันตะลิ
เลขานุการนายก อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0840312595,042870048