องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
account_box กองช่าง(ข้าราชการประจำ)
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0899444305,042870048
(ว่าที่ร.ต.ชัยยศ ศรีกระทุม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0872155095,042870048