องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 445
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชน เรื่องยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [13 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูุงอายุและผู้พิการตำบลน้ำหมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [11 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการ​ อบต.เคลื่อนที่​พบ​ประชาชน​ประจำปี​ พ.ศ.2564​ บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [11 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นเพื่อป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [9 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยไส้เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [8 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ตรวจ ATK ณ ศูนย์ LQ โรงเรียนบ้านส้าน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [7 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลาการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและประชาชนในเขตตำบลน้ำหมาน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [7 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [6 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำขนมไทย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2564 และร่วมโครงการเชฟชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ [5 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 226 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์