องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0653235956,042870048
(นางประยูรศรี พิณพงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0885641069,042870048
นางสาวกมลทิพย์ ส้านสิงห์
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0998261643