องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ร่างประกาศและเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกอกน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ครั้งที่2
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเบือก-ทางแยกไปหนองผักก้าม หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอ
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศร่างเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกอกน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเบือก-ทางแยกไปหนองผักก้าม หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จัง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดื
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัทส์คอนกรีต (สายห้วยลวงไซ-ส้าน) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศฯ เอกสารฯ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัทส์คอนกรีต (สายห้วยลวงไซ-ส้าน) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ. ๕๖-๐๐๑ จากสาย (ช่วงที่ ๓) ห้วยลวงไซ ถึงสา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ร่างประกาศ และเอกสาร ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัทส์คอนกรีต (สายห้วยลวงไซ-ส้าน) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
description ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/เอกสาร/ราคากลาง/แบบรูปโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ. ๕๖-๐๐๑ จากสาย (ช่วงที่ ๓) ห้วยลวงไซ ถึ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศร่างเอกสาร/แบบรูปรายการ/ฯ/แบบแปลน/ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ. ๕๖-๐๐๑ จากสาย (ช poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ. ๕๖-๐๐๑ จากสาย (ช่วงที่ ๓) ห้วยลวงไซ ถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๒) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยปอบ) บ้านห้วยลวงไซหมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/แบบรูป/ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยปอบ) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังห poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศและเอกสารประกวดราคา/แบบรูป/ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จั poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/แบบรูป/ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยปอบ) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4