องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ [26 กันยายน 2566]
โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [21 กันยายน 2566]
สำรวจลำห้วยน้ำซู่ [19 กันยายน 2566]
โครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม [15 กันยายน 2566]
 
volume_down งานประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
จดหมายข่าวเดือนเมษายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ.2565 (ฉบับพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big cleaning day
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
เลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
SMS หลอกลวงเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ThaiD
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาสรายชื่อผู้สอบได้พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
เชิญประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน