องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

กองทุนขยะฯ มีเงินช่วยเหลือค่านอนโรงพยาบาลหรอค่ะ

ใช่ค่ะ ทางกองทุนขยะฯมีการแก้ไขระเบียบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีเงินช่วยเหลือสวัสดิการค่านอนโรงพยาบาล ครั้งละ 500 บาท แต่ไม่เกิน1,500บาท/ครัวเรือน/ปี ค่ะ สามารถนำใบรับรองแพทย์มารับเงินได้ที่อบต.น้ำหมานได้เลยค่ะ

(โดย:นางวราภรณ์ นกเพ็ชร เขียนเมื่อ:07 เมษายน 2565)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเปิดเรียนวันไหนค่ะ

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ค่ะ

(โดย:นางหนอง สีบุตรตา เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

การฉีดวัคซีนโควิด บังคับฉีดทุกคนมั้ยค่ะ

1.ไม่ได้บังคับ 2.ประชาชนทุกคนควรฉีดวัคซีนโควิด-19เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มมากขึ้น สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19ได้

(โดย:วันละโรค เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

ทำไมอบต.เก็บถังขยะคืนคัฟ

เนื่องจากอบต.น้ำหมานได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านถนนไร้ถัง ใส่ใจความสะอาด และได้ดำเนินแจ้งประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้นำให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์จากการเก็บถังขยะคืน รวมทั้งเพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

(โดย:เด็กดี เขียนเมื่อ:06 พฤษภาคม 2564)

4 รายการที่ดำเนินการแล้ว