องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
volume_down กิจการงานสภา
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 [15 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 [8 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1/2565 [12 พฤษภาคม 2565]
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1 /2565 [18 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/ 2565 [24 มกราคม 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 [14 มกราคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานครั้งแรก [7 มกราคม 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 [13 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 [6 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 [25 มิถุนายน 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 27 รายการ)