องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
volume_down กิจการงานสภา
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 [7 สิงหาคม 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 [12 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 [13 ธันวาคม 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 [15 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 [8 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1/2565 [12 พฤษภาคม 2565]
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1 /2565 [18 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/ 2565 [24 มกราคม 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 [14 มกราคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 31 รายการ)