องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง [8 เมษายน 2565]
การประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามโครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [18 มีนาคม 2565]
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย [14 มีนาคม 2565]
ทำกิจกรรมBig Cleaning Day ทุกวันพุธร่วมกับสมาชิก ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ประชาชนชาวตำบลน้ำหมาน เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักสายรองและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุุมชน [12 มกราคม 2565]
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี พ.ศ.2564 บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [19 มิถุนายน 2564]
โครงการ​ อบต.เคลื่อนที่​พบ​ประชาชน​ประจำปี​ พ.ศ.2564​ บ้านไร่​ม่วง​ หมู่​ที่​1​ ต​ำ​บลน้ำหมาน​ อ​ำ​เภอเมือง​เลย​ จังหวัดเลย [13 มีนาคม 2564]
โครงการ​ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน​ประจำปี​ พ.ศ.2564​ บ้านไร่ม่วง​ หมู่ที่​ 6​ ตำบลน้ำหมาน​ อำเภอเมือง​เลย จังหวัดเลย [20 กุมภาพันธ์ 2564]
ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 เพื่อชี้แจ้งรายรับ - จ่าย [10 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน จัดประชุมเพื่อขอมติจากประชาชนตำบลน้ำหมาน และชาวสวนสับปะรด เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดงาน และรูปแบบในการจัดงาน ณ บ้านไร่ม่วง ม.1 (5 ภาพ)
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)