องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
folder การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
insert_drive_file การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file การกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1