องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
photo การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don"ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo การประชุมการขับเคลื่อนจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1