องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและประเมินผล(2561-2565)2562ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1