องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
insert_drive_file บันทึกข้อมูลการให้บริการสถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาค poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีน
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 256
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการด้านจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file สถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file สถิติการให้บริการด้านจัดเก็บภาษีฯและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file สถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file สถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file สถิติขอรับบริการข้อมูลข่าวสารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้บริการขอน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - เม.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - เม.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค.61-เม.ย. 62) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้บริการจดทะเบียนพานิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 61- เม.ย.62) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2