องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการด้านจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file สถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file สถิติการให้บริการด้านจัดเก็บภาษีฯและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file สถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file สถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file สถิติขอรับบริการข้อมูลข่าวสารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้บริการขอน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - เม.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - เม.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค.61-เม.ย. 62) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้บริการจดทะเบียนพานิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 61- เม.ย.62) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file สถิติในการขอรับบริการใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1