องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การบรรจุแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งต้ังและการให้พ้นตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1