องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและลำดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเอือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019หรือโควิด19ขององค์ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1