messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow โครงการอบรมการบริหารงานหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานผลโครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
รายงานผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นเพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
รายงานผลโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
ภาพถ่ายโครงการอบรมการบริหารงานหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
โครงการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 769
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน