องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow โครงการอบรมการบริหารงานหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2562
insert_drive_file รายงานผลโครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นเพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file รายงานผลโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ภาพถ่ายโครงการอบรมการบริหารงานหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
photo โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file โครงการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 537
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1