ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (สายลงเมรุ) บ้านส้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง