ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง