ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๓๙ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง