ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง