ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๖๙๔๓ เลย จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง