ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ และอื่นๆ ตามโครงการลอยกระทงล่องแพ สมาน้ำหมาน โป่งเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง