ชื่อเรื่อง : จ้างแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลวงไซ-ส้าน (เสียหายจากเหตุอุทกภัย) บ้านส้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง