ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดภูหวด) บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง