ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๒) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง