ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๐ และ ๔๑๒-๕๒-๐๐๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง