ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0058) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง