ชื่อเรื่อง : จ้างมหรสพสำหรับโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง