ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยยายยา) บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง