ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยตาเบิ้ม) บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง