ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง