ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุวิทย์) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง