ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (ซอยนายตี๋) บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง