ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกห้วยโป่งพร้อมหินเรียงยาแนว บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง