ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระบบโซล่าเซลล์ (หน้า อบต. - หน้าวัดซำบุ่น) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง