ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลแบนเนอร์ สำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง