ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) นมปิดเทอม สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.เขตตำบลน้ำหมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง