ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) นมปิดเทอมสำหรับเด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ. เขตตำบลน้ำหมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง