ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8121 เลย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง