ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง