ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 (ซอยไหวหวิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง