ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง