ชื่อเรื่อง : กิจกรรม Big Cleaning Day
รายละเอียด : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความสะอาด Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองภายในหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ชื่อไฟล์ : RAXAKbJWed35845.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้